Over het museum

Stichting Vrienden

Schepenzaal Kampen_700x330Naam: Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen

Contactgegevens: 
Stedelijk Museum Kampen
Oudestraat 133
8261 CK Kampen
Tel. 038-3317361

RSIN/fiscaal nummer: 822183833
IBAN Nummer: NL68 RABO 0122 5271 94

Doelstelling:
a. het wekken van belangstelling en een zo breed mogelijk draagvlak voor het Stedelijk Museum Kampen  
b. het bijdragen aan het uitbreiden van de collectie van het museum,
c. het bijdragen aan het realiseren van projecten en activiteiten o.a. ter promotie van het museum,
d. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling
Dhr. F.T. Korzaan (voorzitter a.i. + penningmeester) Mevr. E. Schaaf (secretaris), Mevr. Irma Horstman (lid) Dhr. G. Westering (lid)

Beloningsbeleid:
geen, allen zijn vrijwilligers

Beleidsplan:
- meer donateurs werven d.m.v.:
- het organiseren van activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek ( concertreeks winter 2013/2014),
- via de media de stichting meer bekendheid geven in Kampen en omstreken,
- donateurs en niet donateurs interesseren voor de diverse wisseltentoonstelling en het uitnodigen voor de openingen van die tentoonstellingen

Verslag uitgeoefende activiteiten:
In 2012 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
- lezingen door kunstenaars die exposeerden in het SMK of in één van de andere expositieruimtes van het Stedelijk Museum Kampen
- lezingen door genodigden, zoals de conservator van het Museum Het Prinsenhof in Delft en de oud-conservator van Paleis Het Loo,
- symposium over de kunst van het etsen
- uitnodigingen voor de donateurs bij de opening van de diverse wisselexposities,
- het organiseren van een reeks "zondagmiddagconcerten" in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum Kampen

Financiële verantwoording:
Kapitaal per 31.12.2012                     € 3.480
Kortlopende schulden                        -    0            
Baten 2012                                      € 3.067           
Lasten 2012                                    -  1.811

 

Privacyverklaring

Algemene Verordening gegevensbescherming
Stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen


In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Vrienden stedelijk Museum Kampen omgaat
met de aan haar vertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

In dit dossier is ook de privacyverklaring van de stichting opgenomen en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting in welke
vorm dan ook te maken hebben.

A. De Stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens:
Spreadsheet:
- herkomst, veelal onbekend, nieuwsbrief, website, persoonlijk contact, telefonisch contact
- voorletters
- voorvoegsel(s)
- naam
- adres
- postcode
- woonplaats
- nieuwsbrief: ja
- E-mail adres. Het e-mail adres wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven,
herinnering voor betalingen, aankondiging van activiteit(en) en overige correspondentie
betreffende het donateurschap.
- betaalperiode is jaarlijks, met een minimum bedrag van € 20,- per jaar.
- betaling geschiedt door overmaking op het bankrekeningnummer van de stichting dan wel
contante betaling aan de balie van het Stedelijk Museum Kampen.
- bedanken voor het donateurschap is toegestaan
- telefoonnummer. Toestemming voor het vastleggen van het telefoonnummer wordt gevraagd
om de donateur incidenteel (hooguit 2x per jaar) te benaderen in verband met een te
organiseren activiteit, of voor het betalen van de donatie.
- Afmeldingdatum.

B. Spreadsheet donateuradministratie en locatie.
De donateuradministratie wordt lokaal beheerd middels een spreadsheet op een PC bij
het secretariaat van de stichting, bestuurder E. Schaaf en/of M. Slurink.
De bestuurder(s) maakt elke maand een back-up van het systeem. De back-up staat op een schijf die afgesloten wordt bewaard, dan wel in het cloudsysteem van het Stedelijk Museum Kampen in Nederland.

C. Beheer van de spreadsheet donateuradministratie.
Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat dat wordt bemand door bestuurder
E.Schaaf, dan wel door M. Slurink of door aanmelding aan de balie van het Stedelijk Museum Kampen of telefonisch bij het secretariaat van de stichting of het Museum.

D. Verwerking van het spreadsheet donateuradministratie.
Betalingen worden door donateurs overgemaakt op de aangegeven bankrekening van de
stichting. Er vindt geen verdere verwerking plaats.


Privacyverklaring

De stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een (eenmalige) gift.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren zoals banken die betalingen verwerken.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft zoals nieuwsbrieven over te starten en afgesloten activiteiten en uitnodigingen voor lezingen concerten enz.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan het secretariaat
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Na verwerking van de afmelding zullen de persoonsgegevens uit de administratie van de stichting worden verwijderd.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat onder  hetzelfde e-mailadres.
De stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen zorgt voor een goede en passende beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Bestuursbesluiten rondom de AVG.

Het bestuur mag een gemotiveerde beslissing nemen omtrent een formele kwestie als dit,
als “kleine organisatie” een onredelijk zware belasting vormt.
Een besluit zal worden vastgelegd in de bestuursbesluiten “inzake het AVG dossier”.

Beleid rondom continuïteit.

De donateuradministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij het secretariaat. Elke maand wordt er een back-up gemaakt.
Een mogelijk datalek wordt gerapporteerd aan de Autoriteit persoonsgegevens.

Toezicht

Toezicht (functionaris gegevensbescherming) ligt bij het secretariaat van de stichting.

 

 

Vrienden van het museum

Vrienden worden?

Wij, Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen, zijn trots op ons museum. U ongetwijfeld ook. Dat schept een band. Versterk die band door vriend te worden van ons museum. Zo heeft u gratis toegang tot het museum, de Koornmarktspoort en de Gemeentelijke Expositieruimte. Voor openingen van nieuwe exposities ontvangt u een uitnodiging.

Daarnaast heeft u als vriend van ons Stedelijk Museum Kampen diverse andere voorrechten. Wat denkt u van regelmatig exclusieve rondleidingen, kunstenaarslezingen, museumconcerten en speciale excursies? Met uw jaarlijkse bijdrage helpt u ons Stedelijk Museum Kampen bij de financiering van activiteiten, aankoop van kunstwerken en de promotie van het museum. Ook het uitvoeren van projecten of het bevorderen van de belangstelling voor beeldende kunst, de geschiedenis van de stad en omstreken en de andere activiteiten van ons museum Kampen kan uit deze bijdragen gefinancierd worden.

Jaarlijkse kosten

Individueel minimaal € 20,00
Partners minimaal € 30,00
Gezin minimaal € 35,00
Jongeren < 21 jaar minimaal € 10,00
Studenten minimaal € 10,00

U kunt uw jaarlijkse bijdrage overmaken op NL68 RABO 0122 5271 94 t.n.v. Stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen, onder vermelding van uw adres, postcode en woonplaats.

Mogen wij u binnenkort als vriend begroeten?

U kunt vriend worden of een vriendschap cadeau geven door te mailen naar mevrouw Eisjen Schaaf: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bellen kan natuurlijk ook: 038-331 73 61.

Privacy verklaring. 

De privacy verklaring van het museum vindt u hier

NL68 RABO 0122 5271 94

Vrijwilligers

vrijwilligers 700x330
In dit museum werken circa 100 enthousiaste vrijwilligers. Zij werken bij de receptie, in de winkel, in het museumcafé, verzorgen rondleidingen, assisteren bij educatieprogramma's, suppoosten etc. 


Spreekt dit u aan? Neem dan vrijblijvend contact op met de vrijwilligerscoördinator, mevrouw Eisjen Schaaf. U krijgt daarna een presentatie van de vrijwilligersorganisatie toegestuurd, met daarin ondermeer een overzicht van de functiemogelijkheden en een inschrijfformulier.

Eisjen Schaaf
Oudestraat 133
8261 CK Kampen
tel.: 038-3317361
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vrijwilligers340x240 vrijwilligers 345x240 - 2

Verhuur en trouwen

trouwen 700x330

De Gouden Zaal is de meest romantische plek van Kampen om te trouwen. Er is geen mooiere trouwfoto dan op de bordestrap voor de Gouden Zaal. De Zaal is ook te huur voor andere gelegenheden, zoals een symposium, lezing of training. Hiervoor zijn in de Gouden Zaal alle moderne audiovisuele middelen aanwezig.

Voor het afspreken van huwelijken kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen (tel. 038 339 29 99).

Voor inlichtingen over de Gouden Zaal kunt u bellen met het Stedelijk Museum Kampen: telefoonnummer 038 331 73 61 of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

trouwen 345x330 - 3  verhuur 345x220

Museumcafé en winkel

 

Het MuseumCafé


Een bezoek aan ons museum is niet compleet zonder een bezoek aan ons café. In ons MuseumCafé serveren wij een goede kop Kamper koffie of thee, maar ook diverse soorten gebak, appeltaart, huisgemaakte bonbons en de lokale lekkernij de Kamperslof. Bent u na het museumbezoek hongerig geworden? Onze horecamedewerkers serveren u graag een lekkere soep, gezonde broodjes en tosti's. Met onze complete lunch krijgt u soep, brood met kaas en vleeswaren, fruit, salade en met naar keuze koffie, thee, of fris. Denkt u daarnaast ook eens aan onze arrangementen, zoals een 4-gangen High Tea of het Museumarrangement. Als vriend van het museum ontvangt u 10% korting in het MuseumCafé!

horeca 1 340x240 bewerkt 
De MuseumWinkel


Wilt u na uw bezoek aan onze tentoonstelling iets kopen als herinnering of wilt u meer informatie mee naar huis nemen? Neem dan een kijkje in onze MuseumWinkel! Denk daarbij aan ansichtkaarten met afbeeldingen uit onze collectie, maar ook aan boeken die aansluiten op onze actuele expositie of over de geschiedenis van Kampen. Natuurlijk zijn er ook leuke doe- en leesboeken over kunst voor onze jongste bezoekers. In onze MuseumWinkel vindt u bovendien sieraden van kunstenaars, keramiek en design. De inhoud van de winkel verandert regelmatig en past zich aan aan de lopende expositie. Ook is er altijd een actueel aanbod met werk van huidige en oude exposanten.

  

Wilt u na uw bezoek aan onze tentoonstelling iets kopen als herinnering, of wilt u meer informatie mee naar huis nemen? Neem dan een kijkje in onze MuseumWinkel! Denk daarbij aan ansichtkaarten met afbeeldingen uit onze collectie, maar ook aan boeken die aansluiten op onze actuele expositie of over de geschiedenis van Kampen. Natuurlijk zijn er ook leuke doe- en leesboeken over kunst voor onze jongste bezoekers. In onze MuseumWinkel vindt u bovendien sieraden van kunstenaars , keramiek en design. De inhoud van de winkel veranderd regelmatig en past zicht aan aan de lopende expositie. Ook is er altijd een actueel aanbod met werk van huidige en oude exposanten. U kunt de winkel ook los bezoeken van het museum.

Geschiedenis

geschiedenis 700x330Oude Raadhuis


‘hierop is hie verwesen ter doet gesleept, geraedbraket ende op Sceveningen op een rat gesat’

[hierop is hij ter dood veroordeeld, naar de executieplaats gesleept, geradbraakt en op Seveningen op een rad gezet]

‘hieromme is oir een stucke van oir oor gesneden’ (Stadsarchief Kampen, 00014 Rechterlijk Archief, inv.nr. 1 , folio 217.)
[daarom is een stuk van haar oor gesneden]

Zomaar twee voorbeelden van veroordelingen die in 1480 in de Schepenzaal van het toenmalige raadhuis werden uitgesproken. Tegenwoordig is deze Schepenzaal een van de pronkstukken van het Stedelijk Museum Kampen.

Het oudste gedeelte van het museum, het Oude Raadhuis, dateert oorspronkelijk uit ca. 1350. Kampen was in die tijd een belangrijke stad met handelsprivileges in Holland en het Oostzeegebied. Binnen het handelsnetwerk van de Hanze vervulde de stad een actieve rol. Het is dus niet heel vreemd dat het gebouw is opgetrokken in de Nederrijnse gotiek, de stijl die zo kenmerkend is voor de Duitse Hanzesteden. Vanaf de middeleeuwen was het Oude Raadhuis de plaats waar het stadsbestuur in functie was en vanwaar het zich aan het volk uitte. Er werd namelijk niet alleen vergaderd en recht gesproken. Ook werden besluiten vanaf het bordes aan de inwoners van de stad bekend gemaakt en werden misdadigers getoond. De vonnissen die hier werden geveld varieerden van schadeloosstellingen tot ballingschappen en doodstraffen aan toe.
In 1543 woedde een brand die het Oude Raadhuis in de as legde. Alleen de buitenmuren, de nog steeds bestaande kelderruimte en een deel van de verdieping bleven zwaar gehavend overeind. Mede door de nog altijd aanwezige gietijzeren deur, geschonken door de bisschop van Utrecht na de verovering van de stins Voorst, bleven de in de Schepentoren bewaarde archiefstukken gespaard.

Aan de westelijke gevel van het museum hangen heel opvallend een zestal beelden. De twee linker beelden stellen Karel de Grote en Alexander de Grote voor. Deze hangen er niet toevallig, maar zijn onderdeel van De Negen Besten, negen helden die in de middeleeuwen als voorbeeld voor de mensheid dienden. De vier beelden die daar rechts van hangen stellen de deugden Matigheid, Trouw, Justitia en Charistas voor. Ze functioneerden als spiegel voor het volk. Ze herinnerden de mensen in de middeleeuwen, en nu misschien ook nog wel, hoe je moest leven. De beelden hadden niet alleen een functie voor de inwoners van de stad. Ook verleenden ze macht, gezag en prestige aan het stadsbestuur. Het waren symbolen van macht en gezag en van eerlijke rechtspraak en wijs bestuur.
Hoewel er meer deugden zijn dan de vier die aan het raadhuis van Kampen hangen, is het wel begrijpelijk dat Justitia er hangt. Het gebouw moest symbool staan voor een plaats waar eerlijke rechtspraak plaatsvond, om de vonnissen die hier vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse tijd werden uitgesproken te kunnen rechtvaardigen.
In de Schepenzaal kunt u nog altijd symbolen van rechtvaardige rechtspraak zien. Zoals een engel die neerkijkt op de binnentredende schepenen en tegelijkertijd naar een voorstelling van het Laatste Oordeel wijst. Het herinnerde de rechters aan de dag des oordeels waaraan ook zij uiteindelijk onderworpen zouden worden.

Nieuwe Raadhuis


Het Nieuwe Raadhuis is ontstaan uit een cluster van gebouwen bij de stedelijke overheid in gebruik, waaronder bijvoorbeeld de raadskelder, secretariskamer en raadskapel. In de 17de eeuw bestond het uiteindelijk uit twee achter elkaar gelegen bouwmassa's, die na verschillende verbouwingen tot één bouwvolume zouden vergroeien. Een ingrijpende verbouwing van het exterieur in 1830-1831 deed ook het uiterlijke aanzien tot een eenheid worden. De huidige indeling van de begane grond en de eerste verdieping gaat terug op een verbouwing die in 1888 plaats vond. Met name bij het trappenhuis en in de vertrekken op de eerste verdieping is de sfeer van deze verbouwing ook nu nog goed te ervaren. In 1954 werd het gebouw met een extra tweede verdieping verhoogd.
Onze gidsen vertellen u graag meer over deze zaal en de rest van het museum!

Subcategorieën

  • Vaste collectie

    Het Stedelijk Museum Kampen heeft vier hoofdonderwerpen: Water, Religie, Rechtspraak en het Huis van Oranje.

  • Locaties

Verhuur en trouwen

Actueel

Problemen op de site

Wegens technische problemen laat onze website momenteel niet de juiste informatie zien. Heeft u vragen over het huidige aanbod in het museum, neemt u dan alstublieft contact op met het museum zelf: 038-3317361

 

Onze excuses voor het ongemak.

Opening Arie Schippers

Op zondag 17 februari opent de tentoonstelling 'Mens wordt hond' van Arie Schippers. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom. De opening start om 15.00 uur in onze Gouden Zaal. Na afloop is er uiteraard ruimschoots de tijd om de tentoonstelling - op beide locaties- te bewonderen.

 

Toegang is gratis en u krijgt een hapje en een drankje.

 

Taxatie(mid)dag!

Het museum organiseert op zondag 20 januari tussen 13.00 en 16.00 uur een taxatiemiddag in de Gouden Zaal! Taxateurs Jan Bockweg (taxateur schilderijen en prenten, Epe) en Marius van Ee (taxatie- en adviesbureau, Kampen) zullen uw bijzondere voorwerpen taxeren. Kosten bedragen € 2,- per voorwerp, met een maximum van 2 voorwerpen per persoon. Uiteraard kunt u ook terecht voor adviezen omtrent restauratie, schoonmaken en onderhoud.
Iedereen is van harte welkom!

 

Twitterfeed

Twitter response: "Bad Authentication data."

website realisatie: nmedia ict